Thảm phủ tườngThảm phủ tườngThảm phủ tườngThảm phủ tườngThảm phủ tườngThảm phủ tường
Công trình chi tiết

Phòng họp Công Ty Foster, Bình Dương

Sử dụng thảm phủ tường tiêu âm CVN để trang trí phòng họp theo màu sắc thương hiệu, vừa tác dụng chống ồn.

Tạo nên một phòng họp, hội nghị thật đặc biệt theo mong muốn khách hàng.

Công trình khác