Thảm phủ tườngThảm phủ tườngThảm phủ tườngThảm phủ tườngThảm phủ tườngThảm phủ tường
Công trình chi tiết

Phòng chiếu phim, karaoke - Villa Anh Bình - Quận Tân Bình, TP.HCM

Công trình phòng chiếu phim / karaoke gia đình

Sử dụng chất liệu Thảm Phủ Tường tiêu âm CVN để trang trí.

Đây là khuynh hướng trang trí mới cho các gia đình.
Công trình khác