Thảm phủ tườngThảm phủ tườngThảm phủ tườngThảm phủ tườngThảm phủ tườngThảm phủ tường
Công trình chi tiết

Nhà Hàng Phúc Thịnh, Quãng Ngãi

Công trình phòng VIP - nhà hàng Phúc Thịnh - TP. Quãng Ngãi

Sử dụng thảm phủ tường tiêu âm CVN trang trí với mong muốn nhìn lạ mắt và sáng tạo cho khách VIP

Công trình khác