Thảm phủ tườngThảm phủ tườngThảm phủ tườngThảm phủ tườngThảm phủ tườngThảm phủ tường
Công trình chi tiết

Karaoke FYOU, Quận 10, TP.HCM

Công trình Karaoke Fyou - Quận 10, TPHCM

Sử dụng vật liệu thảm phủ tường tiêu âm CVN các màu sáng, nóng cho phòng rộng, trang trí trên tường.

Tiêu âm tốt cho phòng karaoke VIP.


Công trình khác