Thảm phủ tườngThảm phủ tườngThảm phủ tườngThảm phủ tườngThảm phủ tườngThảm phủ tường
Công trình chi tiết

Hội chợ Vietbuild 2013

Hội chợ Vietbuild 2013

Sử dụng vật liệu thảm phủ tường tiêu âm CVN trang trí cho khách tham quan. Rất nhiều khách hàng quan tâm và tìm hiểu vì quá lạ và độc đáo.

Công trình khác