Thảm phủ tườngThảm phủ tườngThảm phủ tườngThảm phủ tườngThảm phủ tườngThảm phủ tường
Công trình chi tiết

Công trình VOV Giao thông HCM

Công trình phòng phát thanh VOV giao thông HCM
xử lý tiêu âm với thảm phủ tường CVN với chất liệu màu đen dạng sợi mang lại một không gian sang trọng và hiệu quả về âm thanh.
Công trình khác