Thảm phủ tườngThảm phủ tườngThảm phủ tườngThảm phủ tườngThảm phủ tườngThảm phủ tường
Công trình chi tiết

Công trình Karaoke 7777 Thủ Đức HCM


Công trình karaoke được xử lý tiêu âm với thảm phủ tường tiêu âm CVN được phủ lên thạch cao, theo thiết kê mong muốn vừa đơn giản, tiết giảm chi phí nhưng không kém phần độc đáo.
Công trình khác