Thảm phủ tườngThảm phủ tườngThảm phủ tườngThảm phủ tườngThảm phủ tườngThảm phủ tường
Công trình chi tiết

Bar-Karaoke Vì Nhân, Quận 12, TP.HCM

Thảm Phủ Tường tiêu âm trang trí màu tối, sáng kết hợp với những thiết kế chuyên biệt dành cho Bar, vừa tiêu âm và trang trí.

Đặc biệt, sản phẩm có đặc tính chống bốc lửa rất phù hợp trong việc sử dụng cho quán Bar.
Công trình khác