Thảm phủ tườngThảm phủ tườngThảm phủ tườngThảm phủ tườngThảm phủ tườngThảm phủ tường
Công trình chi tiết

Bar RIO, Long An

Thảm Phủ Tường tiêu âm và trang trí màu tối, sáng kết hợp với những thiết kế chuyên biệt dành cho Bar, vừa tiêu âm, vừa trang trí.

Đặc biệt, sản phẩm có đặc tính chống bốc lửa rất phù hợp trong việc sử dụng cho quán Bar.. 
Công trình khác